[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Absoluut gehoor | Pianosonore
Absoluut gehoor

Absoluut gehoor is de bekwaamheid tot het vaststellen van de hoogte van een bepaalde toon zonder vergelijking met andere tonen te hebben.

Posted by hans 0 Comments

0 comments

The comments are closed