Voordracht Nederlands Akoestisch Genootschap

woensdag 2 oktober 2013 © 2013 J.T.D.M. ten Velden 1. Inleiding 1.1` Mezelf voorstellen 1.2 De microtoon piano: verschillen, technische aspecten 1.3 Het opmerkelijke geluid 2. Microtonale muziek 2.1 Wat is het 2.2 Ontstaansgeschiedenis 2.3 Is het vals? 3. Julian Carrillo 3.1 Biografie 3.2 Ontstaan microtoon piano en andere instrumenten 3.3 Droom wordt werkelijkheid: de […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Intervieuw in “De Appel” , oktober 2009

INTERVIEW IN “DE APPEL”, JAARGANG 32 / OKTOBER 2009 (verenigingsblad van Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton, Universiteit Twente) Het stemmen van een piano is een zoektocht naar het beste compromis. Stemmer Hans ten Velden weet de juiste balans al enkele tientallen jaren te vinden en stemde voor de beste pianisten ter wereld. Ondanks de technische aard […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Microtonale muziek en de ‘Carrillo-piano’ van Sauter.

(inleiding voor een microtoon-concert tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VvPN in Oeding op 25 en 26 april 2004) Westerse muziek is gebaseerd op het twaalftoonsysteem, waarbij het octaaf onderverdeeld is in stapjes van 12 halve tonen. Een microtonaal toonsysteem bestaat uit intervallen, die kleiner zijn dan een halve toon of er geen veelvoud […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Zichzelf stemmende piano

Naar aanleiding van het artikel  op 4 december 2002  over de ‘zichzelf stemmende piano’ van de Amerikaanse uitvinder Don Gilmore(www.newscientist.com), wil ik graag enkele opmerkingen plaatsen.  Volgens het artikel verlangt het systeem, dat de piano eerst handmatig op toon wordt gestemd, met een ruime marge van 1/3e deel van een halve toonafstand t.o.v. de gevraagde […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Absoluut gehoor

Absoluut gehoor is de bekwaamheid tot het vaststellen van de hoogte van een bepaalde toon zonder vergelijking met andere tonen te hebben.

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Boventonen

Boventonen zijn de onafscheidelijk aan een toon verbonden bijtonen. Iedere toon bestaat uit een reeks boventonen, waarvan de grondtoon het sterkst klinkt. De boventonen zijn als het ware verborgen aanwezig in de grondtoon en vormen een oplopende reeks volgens een vast patroon. Zij bepalen de klankkleur van iedere afzonderlijke toon: als de lagere boventonen domineren […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Cymatics

Cymatics (van het Grieks: κῦμα “golf”) is de studie van zichtbaar geluid en trilling.

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Microtonen

Microtonen zijn tonen waarvan de onderlinge afstanden kleiner zijn dan de in onze Westerse muziek gebruikelijke halvetoons-afstand. Bijvoorbeeld 1/3e, 1/4e etc.

Learn More

Posted by hans 0 Comments
Inharmoniciteit

 Inharmoniciteit betekent: verstrooiing van geluidsgolven dat veroorzaakt wordt door de stijfheid van staalsnaren.Gevolg hiervan is de gespreide stemming van de piano, om de harmonische overeenstemming tussen intervallen te behouden.  De stijfheid van pianosnaren veroorzaakt golfverstrooiing , doordat de snelheid afhankelijk wordt gemaakt van de frequentie. Door inharmoniciteit worden vooral de hogere deeltonen van lage noten […]

Learn More

Posted by hans 0 Comments