[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Microtonen | Pianosonore
Microtonen

Microtonen zijn tonen waarvan de onderlinge afstanden kleiner zijn dan de in onze Westerse muziek gebruikelijke halvetoons-afstand. Bijvoorbeeld 1/3e, 1/4e etc.

Posted by hans 0 Comments

0 comments

The comments are closed