[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Boventonen | Pianosonore
Boventonen

Boventonen zijn de onafscheidelijk aan een toon verbonden bijtonen.

Iedere toon bestaat uit een reeks boventonen, waarvan de grondtoon het sterkst klinkt. De boventonen zijn als het ware verborgen aanwezig in de grondtoon en vormen een oplopende reeks volgens een vast patroon. Zij bepalen de klankkleur van iedere afzonderlijke toon: als de lagere boventonen domineren is de klank vol en rond en bij dominantie van de hogere is ze juist scherp. De mate van aanwezigheid van de boventonen bepaalt de klankkleur van ieder instrument en zorgt er voor dat we bijvoorbeeld een viool van een fluit kunnen onderscheiden.

Posted by hans 0 Comments

0 comments

The comments are closed